Usługi
  • Mycie elewacji: cegł, klinkier, tynk mineralny, aluminium, kamień naturalny i sztuczny
  • Hydrofobizacja elewacji (impregnacja)
  • Wykonanie powłoki ochronnej, zabezpieczającej przed graffiti
  • Usunięcie graffiti z powierzchni zabezpieczonej przed graffiti
  • Chemiczne usunięe graffiti z powierzchni niezabezpieczonej
  • Czyszczenie dachu, kostki
  • Impregnacja dachu, kostki

  • Każde zlecenie wyceniamy indywidualnie po otrzymaniu szczegółowych pomiarólewacji. Od podanych cen przysłgują upusty